Ledelse

Navn

Stilling

Tlf. nr.

E-mailadr.

Jacob Platz

Adm. Direktør

4025 0118

platzgruppen@mail.dk