Vi er et boligselskab, som godt kan lide dyr. Vi mener, at de mennesker, der bor i vores lejemål skal have muligheden for at vælge at leve sammen med en hund eller kat.


Hos Danhousing kan du i de fleste af vores lejligheder medbringe dit husdyr/kæledyr.
Mange af vores ansatte har selv dyr i hjemmet, så hvorfor skal vores lejere ikke også have den mulighed?


Hvis du ønsker at have husdyr i din bolig kan det lade sig gøre i de fleste af vores boliger, vi har enkelte undtagelser på Reberbanen 28, 2. sal - Vesterbrogade 4, st samt i Sct. Nicolaj Gade 23, hvor der kun må holdes indekat. Der vil blive lavet et ekstra tillæg til din kontrakt, hvori tilladelse til 1 stk. husdyr gives.Se øvrige betingelse her:


Skal overholdes i forbindelse med en husdyrtilladelse:

 • Husdyrtilladelse opnås i et særskilt tillæg til din lejekontrakt, hvor det præcist angives, hvilket dyr (1 stk.) du har tilladelse til. Du må ikke have dyr i din lejlighed, som ikke fremgår af tillægget.
 • Har du hund skal du have tegnet den lovpligtige ansvarsforsikring, som dækker de skader din hund kan komme til at lave på andre personer eller deres ting.

 • Har du kat skal denne være neutraliseret, og skal som hovedregel være en indekat.

 • Du skal være opmærksom på, at du har indvendig vedligeholdelse, og at det er dig som lejer, der skal betale for eventuelle skader, som dit husdyr forvolder.

 • Dit husdyr må ikke være til gene eller ulempe for øvrige beboere i ejendomme.

 • Dyret må ikke forurene og forvolde skade på Danhousings ejendom. Evt. forurening på Danhousings ejendom skal straks fjernes af dyrets ejer/lejer der har tilladelsen til dyret.

 • Eventuelle ødelæggelser, herunder evt. ekstra renhold af trapper/fællesarealer der kunne komme, betales af ejer/lejer der har tilladelsen til dyret. Disse udgifter betragtes som pligtig pengeydelse – såfremt beløbet ikke betales rettidigt kan Danhousing ophæve lejemålet.

 • De fastsatte regler for husdyrhold skal til enhver tid overholdes.

 • I tilfældet af berettiget klage over husdyret, vil nærværende tilladelse øjeblikkeligt bortfalde.

 • Hvis tilladelsen bortfalder, er lejer forpligtet til at sørge for, at dyret straks fjernes fra lejemålet.

 • Overtrædelse af de fastsatte regler for husdyr samt Danhousings ordensregler vil medføre påtale og kan medføre ophævelse af lejemålet.

 • I forbindelse med husdyrtilladelse opkræves der 1 måneds forudbetalt leje udover 3 måneders depositum.Har du spørgsmål om tilladelse til husdyr er du meget velkommen til at kontakte vores kontor på telefon 8661 1818.


HUSDYR