Bolig- og erhvervsudlejning

Betingelser for husdyrhold

Hos Danhousing kan du i de fleste af vores lejligheder medbringe dit husdyr/kæledyr.

Mange af vores ansatte har selv dyr i hjemmet, så hvorfor skal vores lejere ikke også have den mulighed?

Vi har dog nogle betingelser, som skal overholdes i forbindelse med en husdyrtilladelse:

 

 • Husdyrtilladelse opnås i et særskilt tillæg til din lejekontrakt, hvor det præcist angives, hvilket dyr (1 stk.) du har tilladelse til. Du må ikke have dyr i din lejlighed, som ikke fremgår af tillægget.
 • Har du hund skal du have tegnet den lovpligtige ansvarsforsikring, som dækker de skader din hund kan komme til at lave på andre personer eller deres ting.
 • Har du kat skal denne være neutraliseret, og skal som hovedregel være en indekat.
 • Du skal være opmærksom på, at du har indvendig vedligeholdelse, og at det er dig som lejer, der skal betale for eventuelle skader, som dit husdyr forvolder.
 • Dit husdyr må ikke være til gene eller ulempe for øvrige beboere i ejendomme.
 • Dyret må ikke forurene og forvolde skade på Danhousings ejendom. Evt. forurening på Danhousings ejendom skal straks fjernes af dyrets ejer/lejer der har tilladelsen til dyret.
 • Eventuelle ødelæggelser, herunder evt. ekstra renhold af trapper/fællesarealer der kunne komme, betales af ejer/lejer der har tilladelsen til dyret. Disse udgifter betragtes som pligtig pengeydelse – såfremt beløbet ikke betales rettidigt kan Danhousing ophæve lejemålet.
 • De fastsatte regler for husdyrhold skal til enhver tid overholdes.
 • I tilfældet af berettiget klage over husdyret, vil nærværende tilladelse øjeblikkeligt bortfalde.
 • Hvis tilladelsen bortfalder, er lejer forpligtet til at sørge for, at dyret straks fjernes fra lejemålet.
 • Overtrædelse af de fastsatte regler for husdyr samt Danhousings ordensregler vil medføre påtale og kan medføre ophævelse af lejemålet.
 • I forbindelse med husdyrtilladelse opkræves der 1 måneds forudbetalt leje udover 3 måneders depositum.

 

 

Har du spørgsmål om tilladelse til husdyr er du meget velkommen til at kontakte vores kontor på telefon 8661 1818.

 

Danhousing ◾ Erik Glippings Vej 14 ◾ 8800 Viborg ◾Kontoret er åbent hverdage 8.00-14.00 ◾ Telefon 8661 1818 ◾ Mail udlejning@platzgruppen.dk

 

Vi tager forbehold for tastefejl. Copyright © 2016 ∙ Danhousing homepage ∙ All rights reserved